36

ماجراجویی در مرکز شهر / علیرضا رسولی‌نژاد

یادم می‌آید براى ساخت‌مینور/‌ماژور، روزها و ماه‌ها در كوچه‌ها و خیابان‌هاى مركز شهر تهران قدم مى‌زدم. در واقع یكى از تفریحات همیشگى‌ام از مدت‌ها قبل همین كار بوده، یعنى قدم‌زدن در مركز شهر. ولى براى این فیلم سنگ‌تمام گذاشتم. آنقدر كه فك و فامیل «كریمخان» مى‌خواستند به خاطر پرسه‌زنى بیش از حد و چشم‌چرانى‌ام از ساختمان‌هاى اساسىِ فرعى‌هاى جد بزرگوارشان ازم شكایت كنند...