شماره 21

لوک تویمانس: مروری بر ده سال نمایشگاه / اولریش لوک / علی ادیب‌راد

لوک تویمانس، متولد 1985، اولین نمایشگاه خود را در سال 1985 برپا داشت؛ او پیش از آن حتی در یک نمایشگاه گروهی نیز شرکت نکرده بود. نیمۀ دهۀ 1980 یادآور دورانی است از شکوفایی اقتصادی، شود بی‌سابفه برای بازار بورس، شکل‌گیری بازاری رو به گسترش و پرودا برای هنر و پی‌ریزی یروزمندانه گونه‌ها و برداشت‌های فراوان از "نقاشی نو" در سطح بین‌المللی. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور