>> شماره 58

لوح سفید و درون‌گروی: تصاویر آلمانی قبل و بعد از 1945 / اکهارت گیلن / نغمه یزدان‌پناه

هر گونه تلاش برای نمایش و ارائه‌ی هنر آلمانی بعد از آخرین جنگ جهانی باعث طرح پرسش‌هایی می‌شود که در تلاش‌‌های مشابه در سایر کشورهای اروپای غربی همسایه اصلاً مطرح نمی‌شوند. پس چرا عنوان «تصاویر آلمانی‌» را برای نمایشگاهی در مورد هنر آلمان انتخاب کنیم؟‌ در زمانه‌ی جهانی‌شدن سیاسی و اقتصادی و روند بین‌الملل‌سازی، همسایگان اروپایی آلمان به وضوح از پیشینه‌ی مستحکم‌تری از تصاویر تاریخی و هنرِ ملی برخوردار هستند و همین امر به آنها کمک می‌کند با آرامش بیشتری نسبت به چالش‌های بازار جهانی و دنیای هنر مواجه شوند. «این در مورد آلمانی‌ها صدق نمی‌کند. انگاره‌ي آنها از هنرشان چندان وضعیت بهتری نسبت به انگاره‌شان از تاریخشان ندارد.»