>> شماره 27

لحظه‌ی ساده‌ی مردن / شهریار توکلی

عکس‌نوشته‌ای از شهریار توکلی.