59

لحظاتی که آنچه هست طبیعت است و طبیعت / ایمان افسریان

مروری بر نمایشگاه بابک اطمینانی در گالری «شماره شش»