>> شماره 45

قهرمان نامه‌نگاری / گلی امامی

سی و شش سال است از ایران رفته و سی و شش سال است كه با دوستانش فقط از طریق نامه كاغذی مكاتبه می‌كند. این جمله كلیشه‌ای كه « دیگر كسی با كسی از طریق نامه كاغذی مكاتبه نمی‌كند، و تنها نامه‌هایی كه از طریق پستچی به دستمان می‌رسد صورتحساب و دعوتنامه است» شامل حال او نمی‌شود. در غرب زندگی می‌كند ولی با پست الكترونیكی بیگانه است. سی و شش سال است پایش را به ایران نگذاشته ولی هر خط نامه‌اش و هر جمله‌اش حال و هوای فرهنگ، ادبیات و طنز ایرانی را دارد. و این موهبت بزرگی برای دوستان و دوستدارانش بوده و هست. اولین كتابش از لابلای همین نامه‌ها درآمد و به باغ تبدیل شد. ...