ویم دلووی مازراتی / 2015
50,000 ریال – خرید

قلم زنی بر مازراتی / نقدی بر نمایشگاه ویم دلوی

نقدی بر نمایشگاه ویم دلوی در موزه هنرهای معاصر تهران