73

قلدرها و لَوندها/ علیرضا رضایی‌اقدم

به بهانه‌ی نمایشگاه نقاشی ارسیا مقدم با عنوان «تقریباً همه راضی‌اند» در گالری هما، فروردین ۹۸