6

فیلم‌شناسی کائوریسماکی / ترجمه: امید نیک‌فرجام

در بیست سال گذشته، فیلم‌های ساده و سرد و غیرمتعارف آکی کائوریسماکیِ طنزگرا و مینی‌مالیست، باعث توجه همگان به سینمای فنلاند شده است. کائوریسماکی که در اواخر دهه‌ی 1980 و اوایل دهه‌ی 1990 به عنوان نماینده‌ی آینده‌ی سینمای اروپا شناخته می‌شد اکنون یکی از بزرگ‌ترین استعدادهای سینمای معاصر جهان و بیگانه‌ای عاشق راک اندرول، و پرکار و طناز به شمار می‌رود که با شاهکارهایی چون ابرهای روان (1996) و مرد بدون گذشته (2002) به بلوغ رسیده است. ...