>> شماره 76

فهرست

بحث فصل

001/ «بیماری‌های همه‌گیر در متن تخیل هنری»

002/ برساختن طاعون/ ارنست بی. گیلمن/ مهدی نصراله‌زاده

005/ نکاتی چند درباره‌ی «برساختن طاعون»/ مهدی نصراله‌زاده

008/ خاستگاه‌های بصری شمایل‌نگاری طاعون/ کریستین ام. بوکل/ الهام آقاباباگلی

022/ تابلوی طاعون در اشدود اثر پوسن/ الیزابت هیپ/ مهدی فیاضی‌کیا

039/ 12 تابلوی برگزیده در باب طاعون و بیماری‌ّای همه‌گیر در ایتالیای درگیر بیماری، 1800-1500/ گووین الکساندر بیلی/ پاملا ام. جونز/ مهدی نصراله‌زاده

نقد فصل

051/ «ما و تجربه‌ی کرونا»

052/ آلکسی‌تایمیای جمعی/ محمدرضا یگانه دوست

057/ مراقبت از جمعیت در عصر تنظیماتی‌سازی دولت، آستانه‌ی زیست سیاست ایرانی/ حسام سلامت

062/ رنگ فاجعه/ محمدرضا ربیعی

068 / کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما/ امیر مازیار

071 / همه‌گیری کرونا و تأملاتی درباره‌ی مرگ و زندگی/ خیزران اسماعیل‌زاده

ایده‌ی فصل

077/ «آیینه و تصویر»

078/ آیینه/ سابین مِلکیُور بُونه/ پیمان چهرازی

082/ آیینه‌ها و انعکاس‌ها/ شروین شهامی‌پور

090/ اتاق آیینه/ هستی ظهیری

094/ دیدن خودمان آنگونه که دیگران ما را می‌بینند/ مارسی دی. جینیوس/ الهام آقاباباگلی

100/ آیینه‌گی عکس/ مهران مهاجر

ایده‌ی فصل

109/ «زبان و تصویر (3)، پدیدارشناسی تصویر عکاسی: سارتر، بازن، بارت»

110/ تأملاتی درباره‌ی ماهیت تاریخیِ تصویر فوتوگرافیک/ مجید اخگر

128/ هستی‌شناسی تصویر عکاسی/ آندره بازن/ کتایون یوسفی

136/ بارت و بازن، هستی‌شناسی تصویر/ کالین مککِیب/ نغمه یزدان‌پناه

141/ نگارش تصویر بعد از بارت/ ژان میشل راباته/ نغمه یزدان‌پناه

148/ تصویر و هنر نوشتار/ مهدی حبیب‌زاده

158/ معنای منفرجه و حاد نزد رولان بارت و وظایف شرح عکس/ درِک اتریج/ مهدی حبیب‌زاده

168/ پدیدارشناسی، رسانه‌های توده‌ای و درجهان بودن / گفت‌وگو با ویوین سابچک/ صالح نجفی

درس‌گفتار

186/ «دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران»

187/ گفتار هشتم: منظومه‌ی ایرانشهری، دبستان/ مکتب پارسی/ آریاسپ دادبه

رپورتاژ

215/ خانه‌ی پدری/بوتیک هتل حنا/ مهسا مجیدی

222/ لایه؛ آنچه بر تن می‌نشیند/ لیلا غروی