>> شماره 66

فهرست

حرفه: عکاس

001/ عکاسی و میل به انتزاع

002/ انتزاع: عکس واقعیت / غزاله هدایت 

014/ عکاسی هنر امر واقعی / جفری بَچِن/ پیمان چهرازی

023/ تاریک‌خانه خانه‌ام است / نسرین طالبی سروری

035/ فروپاشی عکس / جکی هیگنز / کیوان نیک‌طبیعت

046/ وهم واقع / مهران مهاجر

 

حرفه: نقاش

053/ هنر انتزاعی / ایران

054/ فرم‌ها و نقش‌مایه‌ها / علیرضا رضایی‌اقدم

075/ جستاری داستان پردازانه در آثار بابک اطمینانی / مهرداد عمرانی

084/ به وضوح نمی‌دانم چگونه یک اثر انتزاعی را می‌فهمم/ وحید حکیم در گفت‌وگو با کیوان باجغلی

097/ زهدِ دیده / علیرضا احمدی ساعی

 

حرفه: هنرمند

107/ نقاشی انتزاعی، سنت‌ها، الگوها، انگاره‌ها

108/ کوبیسم و هنر انتزاعی/ آلفرد اچ.‌بار/ ابوالفضل توکلی‌شاندیز

113/ سرشت هنر انتزاعی (1937)/ مِیِر شاپیرو / فاطمه مولازاده

127/ نگریستن به درون: پژوهش‌های 1912 تا 1920/ آنا موشینسکا / مجید پروانه‌پور

137/ ایدئال‌های اجتماعی: ساختن آینده 1939-1920/ آنا موشینسکا/ گلنار نریمانی

152/ هنر صامت لوسی لیپارد / کتایون یوسفی

166/ هنر، زیبایی و امرمقدس: چهارمسيربه انتزاع/ کارستِن هریس / صالح نجفی

176/ چرا هنر انتزاعي؟ / كرك وَرِندو / ستاره نوتاج

 

وب‌نامه

185/ تاجگذاری خون آغشته برای استادی که به شایستگی قدردانی نشد / جاناتان جونز / گل‌آرا جهانیان

188/ نقاشیِ انتزاعی، معنویتِ انتزاعی / علیرضا رضایی‌اقدم

 

شهر

196/ دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران / اردشیر میرمُنگره

200/ فقدان تولید هنر به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر/ هادی مؤمنی

204/ میرزاحمید عاشق ویرانه‌ها / ثمیلا امیرابراهیمی

209/ حقوق شهروندی را بشناسیم / گفت‌وگو با اصغر کفشچیان‌مقدم دبیر بخش پژوهش چهارمین دوسالانه دیوارنگاری

214/ فرهنگ‌های پیشرو نگرش انتقادی را توسعه می‌دهند‌/ مسلم خضری