>> شماره 73

فهرست

ایده‌ی فصل

001/ «سبک؟ شيوه‌ی‌ بيان؟ آگاهی تاريخی؟ ــ  «هنر معاصر» چيست؟»

003/مدرن، پسامدرن و معاصر/ آرتور دانتو / مهدی حبيب‌زاده

020/هنر نخبه در عصر پوپوليسم / جولين استالابرس / نغمه يزدان‌پناه

030/توپولوژی هنر معاصر / بوريس گرويس / صالح نجفی

040/هنر و عکاسی/ ديويد کمپنی/ مهران مهاجر

062/فرهنگ مصرفی/ جوليان استالابراس/ الهام آقاباباگلی

072/پرسش در باب «امر معاصر» يادداشت: مجيد اخگر/هَل فاستر/ چيکا اُکِهکِه_آگولو/ ايزابل گراو/ جيمز مِيِر، بليک استيمسون/ ترجمه‌ی تاره نوتاج

تری اسميت/ ترجمه‌ی ابوالفضل توکلی شانديز

101/ تاريخمندی امر معاصر همين حالاست!/ ژان فيليپ آنتوان / نسترن صارمی

 

چهره‌ی فصل

109/ «شهلا حسینی»

110/ياد زخم‌ها و حافظه‌ی اشيا / عليرضا رضايی‌اقدم

120/ خيرگی/ ثميلا امير ابراهيمی

126/ در زمان/ هانا ياکوبی/ داوود حسينی

 

درس‌گفتار

129/ ديباچه‌ای بر تاريخ هنر و فرهنگ ايران/گفتار پنجم: تکوين انديشه و فرهنگ ايرانشهری/ آرياسپ دادبه

 

فرش

151/ فرش ايرانی، تصوير نيست/ باوند بهپور/آذر امامی پری

 

نقد فصل

162/ قلدرها و لَوندها / عليرضا رضايی‌اقدم

165/ از منظرِ دوربين / عليرضا احمدی ساعی

168/ تنيدنی قرابت‌وار در غرابت/ غلامرضا يزدانی

 

رپورتاژ

174/ نازگل انصاری‌نيا: زيستن در وضعيتِ «در حال ساخت» / مجيد اخگر

177/ بن‌فکنی/ همایون سی‌ریزی

179/ خون تصویر/ بهرنگ پورحسينی

182/ ايونت / گفت‌وگويی با رضا غيابی

184/ خاطرات کردستان/ آزاده ياسمن نبی‌زاده / علی خطيب شهيدی