>> شماره 52

فهرست

هنر چين، در چشم‌اندازی جهاني‌شده

003/ آيا تاريخ قضاوت خواهد كرد؟/ مجيد اخگر

012/ تحول پیشِ‌روی تاریخ هنر غرب/ ديويد كَريِر/ نغمه یزدان‌پناه

019/ دورنماى تاريخ هنر در مواجهه با تاريخ‌هاى ناخوانده/ جيمز الكينز/صالح نجفى

025/ دلالیِ هویت‌ها/ ماری کارمن رامیرز / ابوالفضل توكلی شانديز

033/ كنش‌هاي بین‌فرهنگی در زمانه چند فرهنگ‌گرايی/ جین فیشر/ سوفیا مسافر

038/ چین، توسعه، انقلاب و آوانگارد/ مهدی نصراله‌زاده

053/ آن‌ سوى جهان/ آریاسپ دادبه

058/ چین از راه آمازون/ هدا اربابی

081/ چگونه می‌توان چین را شناخت؟/  ایمان افسریان

084/ هنرِ آی ویوی؛ یادمانی از امپراتوریِ سرمایه‌داریِ استبدادِ سرخِ شرقی یا سوغات توریستیِ آن/ بائو دوُنگ/ خیزران اسماعیل‌زاده

094/ هنر معاصر چین:‌ از چینی‌زدایی تا چين گرايي دوباره/ لیو یودی/ ارکیده درودی

102/ عکاسی چینی ساندرا متیوز/ المیرا خوشبخت

112/ نظریه ای برای رویکرد شخصی در عکاسی چین/ گو ژنگ/غزل ثمین

118/ تصویرآفرینی و عکاسی معاصر چین/ وانگ‌ چون‌چِن/ الهام شوشتری زاده

125/ هفت هنرمند معاصر چین/ مهدیه کُرد

144/ نگاهی به پنج عکاس معاصر چین/ محسن بايرام‌نژاد

نقد فصل

150/ نقدی بر نمایشگاه منوچهر معتبر/ مهران مهاجر

152/ نقدی بر نمایشگاه منوچهر معتبر/ مجید اخگر

155/ نگاهی به سومین حراج تهران/ بهار 93/ جواد مدرسی

159/ نقدی بر نمایشگاه مهران دانایی/ غزاله هدایت

161/ نقدی بر نمایشگاه مینا نوری/ ثمیلا امیرابراهیمی

163/ نقدی بر نمایشگاه سیما شاهمرادی/ وحید حکیم

حرفه: مجموعه‌دار

168/ کوروش شیشه‌گران، رضا مافی، ناصر اویسی، یعقوب امدادیان، محمد احصایی/ جواد مجابی

حرفه: گالری دار

180/ لانگ پلیِر، جِم فاینِر