77

فهرست

ایده‌ی فصل

001/ «زبان و تصویر 4، تصویر عکاسی به مثابه‌ی رسوب تاریخ: زیگفرید کراکوئر و پس از او»

002/ هستیِ تاریخیِ عکس/ مجید اخگر

022/ عکاسی/ زیگفرید کراکوئر/ صالح نجفی

033/ فضا، زمان، آپاراتوس: «نظریه‌ی فیلم» به مثابه‌ی یک مدیوم دیداری/ گرترود کُخ/ علیرضا فاتحی بروجنی

چهره‌ی فصل

043/ «دوریس سال‌سدو»

044/ زندگی در فضای منفی/ جایی که بی‌جا شده/ مهدیه کُرد

058/ گفت‌وگوی کارلوس باسوالدو با دوریس سال‌سدو/ مهدیه کُرد

ایده‌ی فصل

069/ «درباره‌ی ارزش زیبایی‌شناختی»

071/ ارزیابی هنر/ جورج دیکی/ ابوالفضل توکلی‌شاندیز

076/ «وَه، چه شگفت‌انگیز!»/ کندال والتن/ کتایون یوسفی

091/ فتیش/ ویلیام پیتس/ مهدی نصراله‌زاده

095/ آیین‌های زمینی و پرستیژ هنر/ رابرت نلسن/ علیرضا فاتحی بروجنی

109/ ارزش وارهول/ پیتر کاتنبرگ/ الهام آقاباباگلی

درس‌گفتار

119/ «دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران»

120/ گفتار نهم: منظومه‌ی ایرانشهری و اندیشه‌ی حماسی/ آریاسپ دادبه

نقد فصل

142/ ویرایش مکان/ وحید حکیم

147/ تهران نقاش خودش را می‌خواهد/ علیرضا رضایی‌اقدم

152/ گفت‌وگو با م.فرزانه/ رضا حائری

158/ پیچ و خم فرزانگی/ سعید عقیقی

رپورتاژ

167/ دیلمان

170/ بیا به نیم دیدن../ مریم اسماعیلی/ ارغوان روزبه

172/ اثاث، فضا؛ خیال