>> شماره 70

فهرست

حرفه: عکاس

001/ «پنجره/قاب/کادر»

002/ نگاهی به معنا و مفهوم «قاب»/ پويا کريم

015/ نگارگری؛ تأملاتی درباره‌ی قاب‌بندی/ كادر در تصوير ايرانی/ ايمان افسريان

022/ قاب‌ گرفتن امر ديداری از آلبرتی تا مايکروسافت/ ان فريدبرگ / پيمان چهرازی

033/ پنجره‌هايی که باز نمی‌شوند/ نسرين طالبی سروری

041/ شاعر اشيا/ سهيلا شمس

045/ قاب‌ها و آيينه‌ها/ غزاله رضائی

050/ در پرده‌ی دو عکس/ مهران مهاجر

 

درس‌گفتار

053/ ديباچه‌ای بر تاريخ هنر و فرهنگ ايران/ گفتاردوم: انسان شاعر/ آرياسپ دادبه

 

حرفه: هنرمند

069/ «درباره‌ی امر والا»

070/ نمايش امر نمايش ندادنی: امر والا/ ژان فرانسوا ليوتار/ صالح نجفی

080/ شر، هيولاگونگی وامر والا/ ريچارد کرنی/ مهدی حبيب‌زاده

101/ خوانشی از زلزله‌ی ليسبون: آدورنو، ليوتار و امر والای معاصر/ جين ری / نسترن صارمی

115/ امر والا: منظر بريتانيايی در برابر منظر آلمانی/ تدوين و ترجمه گلنار نريمانی

128/ پس‌نشينی تخيل، بيگانگی جهان/ مجيد اخگر

 

نقد فصل

142/ از اينشوشيناک تا جکسون پالاک/ نيما جمالی

148/ لعنت به بخت بد / محمدرضا يگانه‌دوست

151/ نوک کوه یخ/ مهدی چیت‌سازها

154/ خبر بد/ محمدرضا ربیعی

156/ چند نکته در باب «خشونت» حمله‌های جمعی/ خيزران اسماعيل‌زاده

159/  پرسه‌ی خيال در خيابان/ پويا کريم

166/ بومسانيیِ همدلی/ عليرضا رضايی‌اقدم

171/ طراح هزارتوها / عليرضا رضايی‌اقدم

176/ کشف ويليام کنتْ‌ريج / سردار تونيچ/ مهدی فياضی‌کيا