>> شماره 72

فهرست

هنر شهرهای ايران

002/ شهر و جغرافيای هنر/ مهدی نصراله‌زاده

009/ فضای مرکز و سقف حاشيه/ باوند بهپور

012/ تاريخ‌های هنر ايران/ ميزگردی درباره‌ی تفاوت‌ها و شباهت‌های هنر شهرهاي ايران با حضور خيزران اسماعيل‌زاده، ايمان افسريان، مسلم خضری، آرش صداقت‌کيش و زهرا قراخانی

022/ تصوير و تجسم به شيوه‌ی اصفهان/ زهرا قراخانی

044/ اصفهانِ عکس/ حامد قصری

057/ نقاشی معاصر شيراز/ آرش صداقت‌کيش

078/ عکاسی شيراز: چند نگاه/ سجاد آورند، غلامرضا يزدانی

086/ تصوير کهن تبريز/ ارسلان آقاخانی

102/ عکاسی در تبريز؛ از ميانِ بود و هست/ محسن بايرام‌نژاد

107/ نفت و نوستالژی، خورشيد و خاک، همنشينی و هنر: يک روايت از عکاسی در اهواز/ اميرحسين کردونی

116/ کوير و فرهنگ کيمياگری/ مسلم خضری

132/ تماشای امر قدسی/ کيارنگ علايی

142/ از روسيه تا تهران در ايستگاه رشت؛ نظری به نقاشیِ گيلان/ خيزران اسماعيل‌زاده

154/ جايی دورتر/ کيارنگ علايی

 

درس‌گفتار

163/ ديباچه‌ای برتاريخ هنر و فرهنگ ايران/ گفتار چهارم: زايش نوين/ آرياسپ دادبه

 

شهر

188/ نگاهی به چهارمين سالانه‌ی هنرهای شهریِ بهارستان/ هنر شهری، فضا، امکان حيات جمعی/ هادی مؤمنی

198/ درباره‌ی سه اثر از جشنواره‌ی بهارستان 1398/ مانی اسدزاده