19

فلسفه گرافیک دیزاین من / دیسکه / روبرت صافاریان

برای من، کار گرافیک دیزاین بسیار شخصی نیست. (من این کار را جاهای دیگری می‌کنم). رسیدن به سطح بالایی از استاندارهای زیباسس‌شناسی هم نیست. (زیبایی‌شناسیِ سطح بالا همه‌جا مناسبت ندارد). کار گرافیک دیزاین حل مشکلات ارتباطی است. و خلاقیت من در این نهفته است که این مشکل را چگونه حل می‌کنم.