>> شماره 57

فضل و هنر قندریز / مجید اخگر

در نظرسنجی‌ای كه حرفه‌: هنرمند در شماره 54 در مورد هنرمندان منتخب هنر مدرن ایران برگزار و طی آن نظرِ بخش قابل‌توجهی از اعضای جامعه تجسمی ایران را جمع‌آوری كرد، منصور قندریز در جایگاه یازدهم قرار گرفت ــ جایگاهی كه تا روزهای آخر نیز در نوسان بود و كاملاً محتمل بود كه حالا او به جای حسین زنده‌رودی در جایگاه دهم باشد (همجواری‌ای بامعنا، از نظر نزدیكی هردوی آنها به یك جریان و نگره تجسمی واحد). منصور قندریز هنرمندی بود كه در سی‌سالگی از دنیا رفت، و در سال‌های پس از انقلاب نیز نمایشی از آثار او برگزار نشده است. به عبارت دیگر، هنرمندان و فعالان تجسمی زیر پنجاه‌ساله جهان تجسمی ایران شناخت چندانی از او ندارند ــ و با توجه به قلّت منابع مكتوب برای آشنایی با كار قندریز، «شناخت» او به هر معنا كه باشد به اطرافیان او و نهایتاً كسانی كه به طور مستقیم آثار او را دیده‌اند محدود می‌شود...