11

فضاهای پراکنده‌ی عکاسی / رزالیند کراوس / کیهان ولی‌نژاد

اجازه دهید گفتارمان را با دو تصویر که عنوان یکسانی دارند، «صخره‌های گنبدی منفذدار، پیرامیدلیک، نوادا» آغاز کنیم. عکس معروفی است از تیموتی اُ . سالیوان به سال ۱۸۶۸ که عکاسی منظره در قرن نوزدهم را با تأکید خاصی در تاریخ هنر جای می‌دهد.