73

فرهنگ مصرفی/ جولیان استالابراس/ الهام آقاباباگلی

اگر نمود اقتصادی نئولیبرالیسم تشدید نابرابری باشد و نمود سیاسی‌اش خصوصی‌سازی و حذف نظارت دولت، بی‌تردید نمود فرهنگی‌اش مصرفی‌گرایی عنان گسیخته است. جولیان استالابراس در مقاله‌ی «فرهنگ مصرفی» به این مصرف‌گرایی عنان‌گسیخته و ارتباط آن با جهان هنر پرداخته است. به اعتقاد او نظم نوین جهانی باعث شد دنیای هنر با جهانی‌سازی و البته تحت فشار روزافزون رقیب و همراه دیرینه‌اش، فرهنگ توده‌ای قرار بگیرد. حال اگر کالاها با این نظم نوین جهانی و همراهی فرهنگ توده سوی فرهنگی‌شدن می‌روند دیگر چه جایی برای هنر باقی می‌ماند؟ این دغدغه‌ای بسیار قدیمی است که مدرنیسم و همچنین پست‌مدرنیسم به اشکال گوناگون با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند. زیرا همیشه جای این ترس باقی است که دیگر هنر ممکن نیست، چراکه جهان محصولات از زیبا‌شناسی اشباع شده است و تلفیق هنر و زندگی چیز تازه‌ای خلق کرده است. چیز تازه‌ای که جهان مصرفی با کمک سرمایه و تجارتش آن را به کالایی فرهنگی و خوش‌آب و رنگ تبدیل کرده، و حتی توانسته ویژگی شورش را که زمانی از آنِ آشوبگران و آوانگاردها بوده نیز همچون کالایی فرهنگی عرضه کند. استالابراس اما در این مقاله تأثیر کالایی شدن هنر را بر آثار هنرمندانی همچون ولفگانگ تیلمانس نیز از نظر گذرانده و سعی کرده نشان دهد که چگونه نگاه هنرمند اما می‌تواند همچنان با فاصله و با استفاده از هنر، چیزی نو بیافریند.

 

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید