50,000 ریال – خرید

73

فرش ایرانی، تصویر نیست/ باوند بهپور، آذر امامی‌پری

سؤال از چیستی فرش ایرانی به‌سرعت سلسله‌ای از پرسش‌های پیچیده را پیش می‌کشد: فرش ایرانی را چطور باید خواند؟ آیا معنایی هم دارد؟ اساساً رابطه‌ی صورت و معنا در آن چیست؟ آیا مانند دیگر هنرهای ایرانی، صورت و معنای فرش هم، ظاهر و باطن دارند و چیزها در فرش همانی نیستند که به‌نظر می‌رسد؟ کندوکاو ما در باب چیستی فرش از هر مسیری که رفت به نتیجه‌ای واحد و غریب انجامید: اینکه فرش ایرانی تصویر نیست. کوشیده‌ایم این نکته‌ی عجیب را از راه بحث درباره‌ی رابطه‌ی فرش با فضایی که در آن گسترده می‌شود توضیح دهیم. ...