73

فرش ایرانی، تصویر نیست/ باوند بهپور، آذر امامی‌پری

سؤال از چیستی فرش ایرانی پرسش‌های زیادی را پیش می‌کشد. فرش ایرانی را چطور باید خواند؟ آیا معنایی هم دارد؟ رابطه‌ی صورت و معنا در آن چیست؟ باوند بهپور و آذر امامی‌پری در این مقاله، فرش ایرانی را از منظری دیگر دیده‌اند. به زعم آن‌ها در زیر ظاهر زیبا و پرنقش آن عمقی نهفته است و فرش ایرانی چیزی بیشتر از کاربرد آن است. اما به راستی فرش چه چیزی برای گفتن دارد؟ واضح است که شناخت فرش ایرانی کاری بس دشوار است اما در این مقاله با بررسی ارتباط فرش با معماری، فضا و زندگی جنبه‌ای از آن را خواهیم دید که کمتر دیده‌ایم و به گونه‌ای دیگر درکش می‌کنیم.

 

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید