>> شماره 45

فخری خانم را تصدق می‌روم / شرمین نادری

شب از نیمه گذشته و خلایق همه در خواب، نشسته‌ام به نگاشتن رقعه‌ای که نمی‌دانم از پس گذر سالیان به دست صاحب رقعه می‌رسد یا خیر، گفتنی که انداختن تیر است در تاریکی به زعم من که می اندازم با نوری در دل به امید این‌که بر شکاری فرود آید...