>> شماره 21

فتوژنیک / جفری بَچِن / محمدرضا فرزاد

انگیزه اصلی نوشتن این مقاله نمایشگاهی از دستاوردهای عکاسی دهۀ اخیر در موزه هنر دانشگاه نیومکزیکو واقع در آلبوکرک بوده است. نه این‌که آثار این نمایشگاه آثاری مشخصا استثنایی بوده باشند. همان‌گونه که از یک موزه به واسطۀ گنجینه عکس خود مشهور است انتظار می‌رفت این نمایشگاه نیز گسترۀ وسیعی از رویکردها، عملکردها و تکنیک‌های عکاسی (از پرترۀ یک پای قطع شده به سفارش رستۀ بهداری ارتش، اثر عکاسی ناشناس متعلق به شال 1865 گرفته تا یک بادبزن تصویرسازی شده اثر فوتوآرتیست معاصر ژاپنی موریمورا-تصویر ص35) و نمونۀ پرینت‌های آثار برخی نام‌های مشهور (واتکینز، سی لی، یالمون، لانگی، فریدلندر) در معرض دید عموم قرار داده بود...