>> شماره 57

عکس‌های شخصی و ترویج مشارکت جمعی شهروندان برای بازپیکربندی شهر گذشته / حامد یغماییان

این چند صد کلمه، اشاره‌هایی است کوتاه و فشرده بر پروژه‌ای که در سمنان در حال انجام است؛ و بر شهرِ گذشته همچون یک ایـده/ امکـان متمرکز شده است تا شاید بازآفرینـی شهـر با مشارکت شهـروندان، چون یک نیاز، احسـاس شود...