>> شماره 65

عکس برداری از تاریخ / مارک ماس /محمد غفوری

امروزه عکس همان سلطه‌ای را بر تخیل دارد که دیروز نوشتار چاپی و پیش از آن بیان شفاهی داشتند. عکس‌ کاملاً واقعی به نظر می‌رسد. تصور ما این است که عکس مستقیم و بدون هرگونه مداخله‌ی انسانی بر ما ظاهر می‌شود، و می‌پنداریم که کم‌زحمت‌ترین خوراکی است که می‌توان برای مغز انسانی تصور کرد.