4

عکس‌های یافته‌شده / ماینور وایت / علی عامری

فقط صدای خفیف شکستن چیزی را در آشپزخانه شنیدم ولی صدا آن‌قدر قدرت داشت که آرامش من و یک کاسه چینی را برهم بزند. نگاه سرسری من به تکه‌های سفید چینی افتاد که همچنان تکان می‌خوردند، تکه‌هایی که قوس زیبایی داشتند. ظرف چینی ظریف و متناسبی که در ژاپن ساخته شده بود، دیگر وجود نداشت.