7

عکس‌های رنج / جان برگر / فرشید آذرنگ

امروز صبح اخبار مربوط به ویتنام، تیترهای درشتی را در روزنامه‌ها به خود اختصاص نداده بود. صرفاً نوشته بودند که نیروی هوایی آمریکا، به سیاست خود مبنی بر بمباران منظم نواحی شمالی ویتنام ادامه می‌دهد. و دیروز 270 بار به آنجا حمله کرده‌اند...