1

فرم = محتوا، محتوا = فرم / رون هسنر / زیبا نظری

رابرت هاوزر اولین عکاس آلمانی است که موفق به دریافت جایرۀ هسلبلاد شد. آثار این هنرمند شاخص نمایانگر یک هم‌خوانی و استحکام بین فرم و تصویر می‌باشد، این آثار نشان‌دهندۀ یک نظریۀ شخصی است که خصوصاً در چاپ‌های تیره مایه، کاملاً نمایان شده است. مانند تصاویر محزون و غمناک او از یک زمین خشک و بی‌آب و علف و یک دنیای تاریک. با این حال در دهه‌ی ۱۹۵۰ شاهد وقفه‌ی کوتاهی در ارايه‌ی این نوع آثار هستیم؛ دوره‌ای که به لحاظ تمایلات امپرسیونیستی متمایز می‌شود...