شماره 51

عکاس‌های ایتالیایی تبار / احسان براتی

معرفی تنی چند از عکاس های ایتالیایی تبار که با انگیزه شخصی یا بنا بر یک سفارش کار به ایران سفر کرده‌اند و آنچه در آن برهه زمانی دریافت کرده‌اند را با شیوه تصویری و پیشینه فرهنگی‌شان در هم آمیخته‌اند و در قالب کتاب، گزارش خبری یا شیوه‎های دیگر ارائه کرده‌اند. ...