37

عکاسی ژاپن در سال‌های پس از جنگ / ترجمه و تلخیص : الهام هاشمی

امپراتور هیروهیتو در پانزدهم آگوست 1945 در پیغامی رادیویی به مردم ژاپن اعلام کرد که شکست‌ در جنگ جهانی دوم را پذیرفته است. این پیغام منجر به خاتمه جنگی شد که تقریباً 15 سال طول کشیده بود. همچنین، پایان دوره‌ای که کاغذهای عکاسی و فیلم خام کمیاب شده و به خاطر یک سری محدودیت‌ها، آزادیِ عکاسی کردن و چاپ عکس از همگان سلب شده بود. با اینکه بسیاری از شهرهای ژاپن با حملات هوایی ویران شده بودند و حتی مدت زیادی طول کشید تا وضعیتِ پخش غذا به حالت عادی برگردد، موقعیت عکاسی به زودی به وضع عادی بازگشت...