>> شماره 52

عکاسی چینی / ساندرا متیوز / المیرا خوشبخت

همزمان با افزایش سطح روابط ایالات متحده و چین از سال 1978، کنجکاوی‌های زیادی درباره این کشور وجود داشته، کنجکاوی‌هایی که با انبوهی از کتاب‌ها و مقالات تغذیه شده است. در نگاه اول معلوم نیست که تقریباً تمام این اطلاعات توسط غربی‌ها در جریان سفرهایشان به چین گردآوری شده‌اند. در واقع ما چین را به تمامی از نگاه ناظر غربی می‌بینیم و این نکته به نظرمان عادی می‌آید.