>> شماره 35

عکاسی و هنرهای دیجیتال / گردآوری و ترجمه: حسن خوبدل، فائقه کردستانی

نقش‌اندازی نور در لحظه معینی از تلاقی زمان و مکان، مفهوم بنیادین عکاسی بوده است. زمانی که تصویرپردازی دیجیتال این اختیار را به تصویرسازان داد که نه تنها زمان و مکان را تعیین کنند، بلکه آنها را به کنترل خود نیز در آوردند، این تعریف و رهنمون متعارف، دگرگون و متزلزل گشت. از آن‌جا که فن‌آوری دیجیتال ترکیب و دست‌کاری تصاویر را بسیار تسهیل کرده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالاً عکس‌های آینده آمیز‌ه‌ای از چندین رسانه باشند، به هیچ عنوان بر اساس واقعیت‌های مشهود و رویدادهای واقعی نباشند و صرفاً بر اساس ساز و کار درونی تصورات ساخته شوند...