مردی با دوربین Man with a Movie Camera 1929 ‧ Experimental film/Silent film
50,000 ریال – خرید

47

عکاسی و سینما / دیوید کمپنی / محسن بایرام‌نژاد

در یازدهم ژوئن 1895، انجمن‌های عکاسی فرانسه در شهر لیون گرد هم آمدند. عکاسی در آن دوران شصت سالی بود که موجودیت داشت، اما سینما اختراع جدیدی بود. لوئی و اوگوست لومیر دستگاه سینماتوگراف را به نام خود ثبت کرده بودند. برادران لومیر یک سفر با کشتی به منطقه نوویل سورشن برای عکاسان ترتیب داده بودند و لوئی دوربین خود را برای فیلمبرداری از آنها آماده کرده بود و هنگامی که از روی پل کشتی پایین می‌آمدند از آنها فیلم فیلمبرداری کرد. ...