9

عکاسی و بت‌واره / کریستین متز / جاوید دلرنگ

برای شروع برخی از تفاوت‌های اساسی میان سینما و عکاسی را بر می‌شمارم. شاید این تفاوت‌ها شناخته شده باشند، اما باید آنها را تا حد امکان با دقت تعریف کرد چرا که آنها تأثیری تعیین کننده بر وضعیت هر کدام از این فرم‌های بیانی در قبال بت‌واره و بت‌واره پرستی دارند.