66

«عکاسی» هنر امر واقعی / جفری بچن / پیمان چهرازی

در نگاه اول چیزی جز منظره‌ای با سایه‌های سوخته و سیاه نمی‌بینید؛ چنان‌که گویی دو تپه به‌نرمی سر برآورده‌اند و همدیگر را در ضد نور زیبای افق قطع کرده‌اند. با نگاهی دیگر در صحنه‌ی کلی بسیطی چند لک آسمان صاف را پوشانده است که یادآور پیش‌طرح‌های آموزشیِ ویلیام گیل‌پین، در 1792، درباب ترکیب‌بندی‌های نامطلوبِ «غیرتماشایی» است، ولی این تصویر چیزی از این ‌دست نیست. این تصویر عکسی از هنرمند آمریکایی، اَلیسُون راسیتر، و محصول سال 2013 است. این عکس یکسره بر عکس‌گونگی‌اش بنا شده است. این مستطیل برّاق با رنگ‌سایه‌های تک‌رنگی که به‌نحوی تصادفی بر یک سطح دوبُعدی شکل ‌گرفته‌اند یکی از آن دست تصاویری است که او با ظهور و ثبوت کاغذهای تاریخ‌گذشته‌ی عکاسی تولید کرده است...