عکسی از مهرانه آتشی
50,000 ریال – خرید

40

عکاسی هنری در ایرانِ پس از ۷۶ / مهران مهاجر

عكاسی در ایران داستان غریبی دارد؛ داستانی كه خطی نیست و روایتی سرراست را دنبال نمی‌كند؛ و شاید همان منطق سردستی، خودانگیخته و تكه‌تكه خودِ كنشِ عكاسی بر آن حاكم باشد. از سوی دیگر این تكه‌تكه‌گی شاید نشانه‌ای باشد از وضعیت تجربه فرهنگی ما. تجربه‌ای كه اتكا به سنت نمی‌كند و بی‌ نگاه به گذشته در حال به سر می‌برد، و سودای آینده‌ای خیالین را می‌پروراند...