>> شماره 56

عکاسی هنری ایران و پدیده‌ی شهرنشینی / شه‌مال مرتضایی / زانیار بلوری

عکاسی هنری ایران، با تمام تحوّلات و رویدادهایی که به گسترش آن می‌انجامد. به نظر می‌رسد در پیوندی منطقی با روند شهرنشینی و بالاخص دگرگونی‌‌های کلان‌شهرِ تهران باشد. برخی از نظریه‌پردازان معتقدند زندگی در کلان‌شهر با تشدید "حسِّ ‌فردیت" و نیز دگرگونی "مفاهیم هویّتی" همراه است. این نظریات چارچوبی فراهم می‌‌کند تا از خلال آن عکاسی‌ هنری را بررسی و دسته‌بندی شود. و پیوند آن با روند شهرنشینی را به بحث بگذاریم...

برای مطالعه پیرامون عکاسی هنری در ایران مقاله «عکاسی هنری ایران پس از 76» به قلم مهران مهاجر را مطالعه کنید.  

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.