56

عکاسی هنری ایران و پدیده‌ی شهرنشینی / شه‌مال مرتضایی / زانیار بلوری

عکاسیِ‌هنری ایران، با تمام تحوّلات و رویدادهایی که به گسترش آن می‌انجامد، به نظر می‌رسد در پیوندی منطقی با روند شهرنشینی و بالاخص دگرگونی‌‌های کلان‌شهرِ تهران باشد. برخی از نظریه‌پردازان معتقدند زندگی در کلان‌شهر با تشدید "حسِّ ‌فردیت" و نیز دگرگونی "مفاهیم هویّتی" همراه است. این نظریات چارچوبی فراهم می‌‌کند تا از خلال آن عکاسی‌ هنری ایران را بررسی و دسته‌بندی کرده و پیوند آن با روند شهرنشینی را به بحث بگذاریم...