40

عکاسی میان بودن و نبودن / یادداشتی از امین طلاچیان

امین طلاچیان در یادداشتی با عنوان عکاسی میان بودن و نبودن با روایتی کوتاه از دو عکس مهدی سیف الملوکی تلاش می‌کند این عکاس را معرفی می‌کند. مهدی سیف الملوکی ملقب به «سیفی» عکاسی که در میان نسل‌های پس از خودش کمتر شناخته شده و دلیل عدم شناخت او تا حد زیادی به روحیات خاص او باز می گردد. برای شناخت بیشتر این عکاس از نگاه نزدیکان و هنرمندان هم نسل او مقالات شماره 40 حرفه هنرمند را دنبال کنید.