37

عکاسی معاصر ژاپن / ترجمه و تلخیص : کیانا فرهودی

در فاصله سال‌های 1980 تا 2000 ژاپن و عکاسی آن دستخوش تغییرات فراوانی شد. این کشور در دورانی بود که تلاش می‌کرد حضور پررنگ‌تر و مؤثرتری در صحنه سیاسی و اقتصادی دنیا داشته باشد، کالاها و تکنولوژی‌ ژاپنی بازارهای دنیا را قبضه کرده بودند و اگر قرن بیستم را قرن آمریکایی بدانیم، قرن بیست و یکم را می‌توان به‌عنوان قرن کشورهای ناحیه پاسیفیک و به‌خصوص ژاپن دانست...