29

عکاسی مستند / شاهین شهاب‌لو

وقتی قرار شد در شماره جدید نشریه حرفه هنرمند مطلبی درباره عکاسی مستند بنویسم، بسیار خوشحال شدم. مدتی بود که به دنبال فرصتی بودم تا حرفهایم را با دوستان، همکاران و علاقمندان عکاسی بخصوص آن عده که به عکاسی مستند می‌پردازند درمیان بگذارم، قفل دل را بگشایم و افسوس خود را از وضعیت موجود اعلام نمایم. حال این فرصت پیش آمده بود ولی از همان ابتدا که قلم به دست گرفتم این سوال در ذهنم مطرح شد که از کجا شروع کنم و روی سخنم را به کدام سمت معطوف نمایم: سیستم آموزشی و اساتید جامعه علمی ، هنری عکاسی؟ مطبوعات، مدیران نشریات و عکاسان خبری؟ پیشکسوتان و عکاسان صاحب نام تاثیر گذار بر جامعه عکاسی؟ مدیران گالری‌ها و برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها و مسابقات عکاسی؟ و…