الیوت ارویت elliott erwitt argentina-2001
50,000 ریال – خرید

40

عکاسی در چارچوب علوم انسانی / سوزان سانتاگ / مجید اخگر

من نویسنده و فیلمسازم. من خود را یك منتقد، و بیش از هرچیز یك منتقد عكاسی، نمی‌دانم. اما حرف خود را از همان موضع كاملاً آزاد و مستقل بر زبان می‌آورم؛ من نه به عنوان عضوی از تشكیلات عكاسی یا مخالفان آن، بلكه به عنوان دانش‌آموخته‌ای بیرون از گود سخن می‌گویم. با این همه، به نظرم رسید كه شاید به خاطر جایگاه خاصم در نسبت با سایر كسانی كه پیش از من از آنها برای سخنرانی دعوت كرده‌اید، موقعیت بهتری برای اظهارنظر در مورد موضوع این مجموعه سخنرانی‌ها داشته باشم.