شماره 5

عکاسی در عصر شبیه‌سازی الکترونیکی / اندی گروندبرگ / سید مهدی مقیم‌نژاد

در پانزده سالگی به فکر طراحی اتومبیلی برای آینده افتادم. طرح‌های اولیه شباهت عجیبی به اتومبیل سواری پدرم در سال 1957 داشت اما پس از چند روز مچاله کردن کاغذ و تیز کردن دوباره‌ی نوک مداد رنگی‌ها، ایده‌ام سر و شکل کارآمدی یافت. خودرویی با موشکهای آتش‌افکن که هنگام حرکت چون ببر می‌غرید و جاده را می‌بلعید. ماشین طراحی شده دارای پیچیدگی‌های فنی زیاد و ساخت آن مطمئناً غیر ممکن بود اما در حیطه‌ی تخیلات بی حد و مرز یک پسربچه، فوق‌العاده متقاعد کننده می‌نمود. ...