>> شماره 35

عکاسی بعد از همه‌گیر شدن اینترنت / کیانا فرهودی

اولین وب‌سایت‌های میزبانی تصاویر در سال‌های میانی دهه 90 پا به عرصه وجود گذاشتند و امکان به اشتراک‌گذاری تصاویر و دیگر فایل‌های رسانه‌ای را برای کاربران فراهم ساختند. وب شاتس، اسماگ ماگ و فضاهایی که یاهو در اختیار کاربران خود قرار می‌داد، از اولین نمونه‌های فضاهای اشتراک تصاویر بودند که کاربران با ایجاد یک حساب کاربری به صورت رایگان به فضایی با ظرفیتی محدود برای بارگذاری محتوای مورد نظر خود دست می‌یافتند. ...