شماره 49

عکاسی با موبایل / آکو سالمی

شايد زمانی كه هانری كارتيه برسون به خاطر سهولت كارش و نوع عكاسی خيابانی‌اش از يك دوربين كوچك 35 ميليمتری استفاده كرد، كمتر عكاس حرفه‌ای فكرش را می‌كرد دوربين 35 ميليمتری جای خود را به عنوان مهم‌ترين ابزار عكاسی حرفه‌ای در دل عكاسان باز كند.