5

عکاسی استعلایی هاکنی / ویکتور آرواس / فرشید آذرنگ

از اواخر دهۀ 70 میلادی به این سو، هاکنی در پی آن بوده که سرشت عکاسی را دگرگون کند. او همیشه عکاسی کرده تا به نقاشی کمک کند. اما با پولارویدهای ترکیبی و "کلاژ - عکسهایش"، مرزهای صوری تصویر عکاسانه را گسترش داده است. هاکنی با طرح نوآوریهای کوبیسم در [عکاسی]، پرسپکتیو سنتی عکس را به چالش طلبیده است. دیوید هاکنی قابل فهم‌ترین wunderkinds هنر بین‌المللی است، که از جنبش پاپ آرت در دهۀ 1960 پدیدار شده و به چیزی میان شهرت و بدنامی منتهی شده است، بدین ترتیب بعضی از منتقدان خشک و جدی‌تر را به شدت آزار می‌دهد. ...