پوستر فیلم درباره‌ی الی، اصغر فرهادی
50,000 ریال – خرید

47

عکاسی، سینمای امروز و بازگشت به پرسپکتیو مقامی / سیامک حاجی‌محمد

در حوزه آگاهی همنشین با هنر مدرن، بازگشت به شیوه‌های پیشین تولید تصاویر امری بسیار شگفت و جذاب می‌نماید. اما این بازگشت گاه می‌تواند خصلتی آگاهانه از تطور اندیشه‌ای هنری را در درون خود بپروراند و گاه بدون آن‌که هیچ قانون یا منطقی بر پایه اندیشه‌ای منسجم که پشتوانه آن قرار گیرد به صورتی گسترده مورد استفاده قرار گرفته و خارج از دایره آگاهی، گرایشی عامیانه را رقم می‌زند. متن پیش‌رو مقایسه‎ای است میان رایج شدن منطق موجود در چینش عناصر بصری در تصویرهای به‌وجود آمده پیش از پرسپکتیو خطی و امتداد ناخودآگاه همان منطق در عکس‌هایی از سینمای امروز که به منظور تبلیغ و برای استفاده در پوسترها و بیلبوردهای بزرگ شهری تهیه می‌شوند.