شماره 27

عکاسخانه فردوسی / بهمن جلالی

عکس‌نوشته‌ای از بهمن جلالی.