6

عکاسان جوان / عکس‌هایی از رضا پایداری، پویه خاوری‌فر، هانا دارابی و…

یادداشتی درباره‌ی عکاسان جوان با آثاری از رضا پایداری، پویه خاوری‌فر، هانا دارابی، مهدی درخواه، مسعود عباسی، پویان علیمحمدی، محمد غزالی و هاتف منتظری.