71

عنکبوت پرنده/ محمدرضا یگانه‌دوست

لئوناردو داوینچی ساعت سه بعدازظهر روز 11 فوریه‌ی سال 709 در روستایی حوالی بندر ترابوزان، شهری در جنوب شرقی دریای سیاه که دورافتاده‌ترین نقطه‌ی امپراطوری روم شرقی بود، زاده شد. حتماً شنیده‌اید که ژان پل سارتر در رمان خود، تهوع، می‌گوید ساعت سه‌ی عصر برای بسیاری از کارها دیر است و برای بسیاری دیگر زود، ساعت تولد لئوناردو نیز به نوعی تا آخر عمر گریبانش را رها نکرد، انگار نه در ساعت سه‌ی روزی خاص، بلکه در ساعت سه‌ی بعد از ظهر کل تاریخ به دنیا آمده بود. هر آنچه از زندگی لئوناردو می‌دانیم، که چیز زیادی هم نیست، حاصلِ رمزگشایی یادداشت‌هایی است که او به شیوه‌ای غریب و به شکل معکوس درون دفترچه‌ای با جلد چرمی نوشته است. ...